Structuur scheppen

Pijnpunten detecteren en durven aanpakken. Een kritische analyse van de interne organisatie, van personeel over technieken tot bedrijfsprocessen.  

Connecting the dots

De juiste puzzelstukjes samenbrengen op het juiste moment. Weten wat haalbaar is en wat (nog) niet. Overzicht behouden, prioriteiten stellen en snel kunnen schakelen.

Theorie omzetten naar praktijk

Een bedrijfsvisie en ambitieuze doelstellingen vertalen naar de werkvloer. De theorie omzetten naar praktijk. In een realistisch en haalbaar actieplan gieten.
Dot to dot biedt organisatorische en administratieve ondersteuning aan KMO’s en zelfstandigen. We kijken samen met de ondernemer hoe we hun doelstellingen kunnen realiseren. Welke praktische stappen moeten er genomen worden om hun uiteindelijke doel te behalen.  Dot to dot onderzoekt de verschillende mogelijkheden en stippelt de praktische weg uit. Stap voor stap. Connecting the dots, als het ware.