1_n_gsUWmoUQPsETa66Zgfiw

Loopt jouw interne organisatie op wieltjes?
2019-09-18

Heel vaak ligt de focus op sales en marketing. Maar hoe zit het met jouw interne organisatie? De operationele kant? Ook daar kruipt veel budget in en kan er dus ook veel verloren gaan. Loopt alles gesmeerd? Krijgt de operationele werking voldoende aandacht? Durf je berekenen wat de kost van inefficiëntie, miscommunicatie en dubbel werk is?

Hier alvast een aantal veelvoorkomende knelpunten met tips & tricks die de pijn kunnen verzachten.

Brandjes blussen

Dagelijks krijgen we te maken met problemen, groot en klein. Wanneer de tijd dringt wordt er vaak gegrepen naar een quick fix. Snel maar meestal niet erg duurzaam. Brandjes blussen dus. Handig op korte termijn, maar weinig efficiënt op lange termijn. De enige oplossing is 1 keer ietsje meer tijd vrijmaken om de oorzaak te vinden en het probleem structureel op te lossen.

Time is money

Het woord is gevallen : tijd. Tijd is kostbaar en meestal te kort. Dus moeten er prioriteiten gesteld worden. Dat kan enkel als je weet hoe belangrijk en hoe dringend een taak/probleem werkelijk is. Bondiger en duidelijker dan de Eisenhower matrix kan ik het niet weergegeven :

Functionele overlegmomenten 

Wil je niet overspoeld geraken door doe-taakjes en ad hoc verzoeken, dan moet je plannen. Voorzie tijd voor functionele overlegmomenten. Op die manier worden vragen gebundeld en kan je verschillende zaken in 1 keer bespreken. Opgepast dat het overleg functioneel blijft en niet verzandt in ellenlang geleuter. Hou het kort, bondig en to-the point !

Delegeren is vooruitzien

Soms blijven er teveel uitvoerende taken binnen beheer van de zaakvoerder/manager. Meestal vanuit de gedachte en het (valse) gevoel dat dit dan meer rendeert. Mogelijk op korte termijn, maar zeker niet op lange termijn. Een vicieuze cirkel waar soms moeilijk is uit te breken. 

Goed delegeren vergt openheid en duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden. Maak duidelijk tot waar de verantwoordelijkheden reiken, schets een duidelijk kader waarbinnen de collega-werknemer mag en kan werken. Kweek zelfstandigheid ! Ook al gaat dat initieel met wat foutjes of leergeld gepaard.

Ik zou eens moeten...

Als ik ooit eens 5 minuten tijd heb... 

Weet je maar al te goed dat er werk aan de (interne) winkel is maar kom je er niet toe? Laat je dan helpen. Een kleine investering in je intern organisatie kan wonderen doen. You won't regret it.

I promise you !

ouder nieuwer →