KMO3_paint

Vraag je subsidie bij KMO portefeuille aan !

KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel voor kmo’s en vrije beroepen die in Vlaanderen zijn gevestigd. Met deze financiële steun kunnen ondernemingen opleidingen en adviesdiensten aankopendie de kwaliteit van hun organisaties verbeteren.

eregistreerd dienstverlener

Dot to dot is geregistreerd als dienstverlener onder het registratienummer DV.A242383 voor de pijler ‘Advies’.

Subsidies

Hoeveel steun je ontvangt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming:

 • Kleine ondernemingen (tot 50 voltijdse werknemers) ontvangen 30 procent steun met een plafond van 7.500 euro per jaar.
 • Middelgrote ondernemingen (tot 250 voltijdse werknemers) ontvangen 20 procent steun met een plafond van 10.000 euro per jaar.

BTW komt niet in aanmerking voor de kmo-portefeuille en wordt dus rechtstreeks betaald aan de dienstverlener.

Welk advies is subsidiabel

Advies neemt verschillende vormen aan. Twee types komen in aanmerking voor een subsidie:

 1. Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie.
 2. Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming. 
Voorwaarden
 • De dienstverlening moet voldoen aan volgende voorwaarden:
 • Het advies vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat je bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (actieplan, stappenplan, concreet advies).
 • Het advies staat in een geschreven document.
 • De dienstverlening kost minimaal 500 euro, exclusief btw.
 • Je sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
 • Het adviesproject moet betaald zijn voor 31 december van het jaar na je steunaanvraag.
 • Je vraagt de steun online aan vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal veertien dagen na de start van de samenwerking.
 • Na de adviesprestaties krijg je een gepersonaliseerd adviesrapport van je dienstverlener.
Welk advies komt niet in aanmerking?

Natuurlijk is het de bedoeling dat dit advies je onderneming extra stimuleert. Daarom komt advies over je gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten niet in aanmerking voor subsidies. Advies inzake subsidies komt evenmin in aanmerking.

Registratie

Om subsidies aan te vragen, moet je onderneming online geregistreerd zijn. Dit kan eenvoudig op www.kmo-portefeuille.be met een elektronische identiteitskaart of federaal token.

Werkwijze

Subsidies aanvragen en ontvangen gebeurt met een laagdrempelige online toepassing. Hiervoor volg je deze stappen:

 1. Je ondertekent een adviesovereenkomst of offerte bij een geregistreerd dienstverlener
 2. Je doet de subsidieaanvraag via de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (opgelet : de aanvraag moet uiterlijk gebeuren 14 kalenderdagen nà aanvang van het advies)
 3. Je stort je eigen bijdrage op de kmo-portefeuille rekening van onze financiële partner Sodexo (opgelet : de storting moet gebeuren binnen de 30 kalenderdagen nà aanvraag)
 4. Agentschap Innoveren & Ondernemen stort je subsidie eveneens op deze rekening
 5. Jij of je medewerker volgt de opleiding of krijgt het advies
 6. Je ontvangt de factuur en betaalt online via de kmo-portefeuille

Meer info kan je steeds vinden op de website van de Vlaamse Overheid via deze link : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen 

KMO Dienstverlener DV.A242383